• Mundo Lab
Mundo j

International Disability and Development Consortium / IDDC

Het International Disability and Development Consortium (IDDC) is een wereldwijd consortium bestaande uit organisaties die zich richten op handicap en ontwikkelingssamenwerking, mainstream NGO’s en organisaties van en voor personen met een handicap. De doelstelling van IDDC is het promoten van een inclusieve ontwikkelingssamenwerking op internationaal niveau. De focus ligt hierbij op het promoten van de rechten van personen met een handicap in lage- en middeninkomenslanden.

nieuws