• Mundo Lab
Mundo j

Clientenforum

Het Cliëntenforum is een nieuwe netwerkorganisatie die vanuit een onafhankelijke positie opkomt voor de belangen van kinderen, jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken in de jeugdhulp en hun stem wil versterken. Zowel erkende cliëntenorganisaties als andere organisaties kunnen bij ons aansluiten. Vanuit de diverse cliëntenorganisaties worden signalen, adviezen en oplossingen gebundeld en richting beleidsmakers, het middenveld en de voorzieningen gebracht. Dit met als doel mee te werken aan een transparante en participatieve jeugdhulp zodat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien in hun omgeving. Het Cliëntenforum werd, in opdracht van het Agentschap Opgroeien, in december 2021 opgericht door de 6 (erkende) cliëntenorganisaties: Cachet, Ouders voor Inclusie, De Ouders, Ouderspunt, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin & Handicap.

delen
facebook twitter mail

CONTACT

Charlotte van Meenen
Medewerker beleid en vertegenwoordiging

Vooruitgangstraat 323 1030 Schaarbeek

nieuws