Mundo j

ECOLISE

ECOLISE, het Europese netwerk voor door de gemeenschap geleide initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid, erkent de ongekende ecologische, sociale, economische en politieke bedreigingen voor een waardig leven op aarde. Deze bedreigingen worden veroorzaakt door eeuwen van voortdurende extractieve en uitbuitende institutionele systemen en praktijken, een structurele afhankelijkheid van onbeperkte economische groei en de ongebreidelde verspreiding van niet-duurzame levensstijlen. ECOLISE is opgericht in 2014 en staat geregistreerd als een internationale non-profit vereniging naar Belgisch recht (AISBL). Vanaf 2020 heeft het 43 aangesloten organisaties, geregistreerd als rechtspersonen in 18 verschillende EU-lidstaten, plus MacedoniŽ en Zwitserland. De activiteiten van de leden strekken zich uit tot alle EU-lidstaten, maar ook internationaal. Communities for Future (CfF) is een nieuw, geÔntegreerd Europa-breed programma om door de lokale gemeenschap geleide reacties op het klimaat en de ecologische noodsituatie te inspireren, versterken en mogelijk te maken. CfF richt zich op burgerbetrokkenheid op subgemeentelijk (dorp of buurt) niveau en verbindt ook gemeenschappen en belanghebbenden op andere niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau), helpt veerkracht op te bouwen, lokaal-naar-regionale economieŽn nieuw leven in te blazen en ook de systemen en instellingen waarvan we afhankelijk zijn, opnieuw bedenken en opnieuw ontwerpen. CfF biedt een kader voor de samenleving om uit de Covid-19-crisis te komen op een manier die een terugkeer naar de normale gang van zaken vermijdt en de overgang naar een nieuwe toekomst versnelt die sociaal rechtvaardig is en de planetaire grenzen respecteert. CfF bouwt voort op de ervaring van de vele duizenden gemeenschappen die al enkele decennia bezig zijn met deze transitie. Het doel is niet om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om de toepassing van bestaande kennis en ervaring op grotere schaal te ondersteunen. CfF is een initiatief van ECOLISE, het Europese netwerk voor vanuit de gemeenschap geleide initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. ECOLISE brengt 41 lidorganisaties samen die allemaal bezig zijn met activiteiten om gemeenschapsinitiatieven in Europa en daarbuiten te inspireren, ondersteunen en verbinden. CfF ondersteunt samenwerking op Europees, maar ook op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het zal worden geconcentreerd rond vier belangrijke actiedomeinen: Inspire, Enable, Advocate and Learn (zie bijlage 1), die samen een geÔntegreerd pakket maatregelen bieden om nieuwe gesprekken en verbindingen op lokaal gemeenschapsniveau te stimuleren (inspireren), gemeenschappen te ondersteunen en bij te staan om de sprong van bewustwording naar actie te maken (mogelijk te maken), samen met beleidsmakers om voorwaarden te scheppen (pleitbezorger) en een platform op te zetten voor voortdurende kenniscocreatie en peer learning (leren).

nieuws


ECOLISE werft voor de functie van administratief medewerker

ECOLISE is recruiting for the post of Administrative Assistant ECOLISE, the European network for community-led initiatives on climate change and sustainability, is now at an exciting stage in its development. It has just opened an office in Brussels and is currently recruiting for the post of Administrative Assistant. We are looking for a highly...

Lees meer
04/6/2020