• Mundo Lab
Mundo j

LifeLong Learning Platform

Lifelong Learning Platform coördineert als platform rond ‘educatie en maatschappij’ de samenwerking tussen de aangesloten organisaties. Het platform omvat meer dan 42 Europese netwerken, actief in het veld van (beroeps)onderwijs, training en opleidingen. LLLP laat bij uiteenlopende kwesties rond het levenslang leren duidelijk de stem van de Europese burgers horen. Daarbij worden innovatieve oplossingen naar voren gebracht, steunend op de expertise van de netwerken binnen het platform.

nieuws


The LLLPlatform is looking for a new Director

The Lifelong Learning Platform gathers 39 European organisations working in education, training and youth. It was created with the purpose of involving the different educative actors as closely as possible in the dynamics of discussing and implementing the policies and actions of the EU. The platform raises awareness and promotes lifelong learning...

Lees meer
18/5/2016