• Mundo Lab
Mundo j

Light For the World / LFTW

Light for the World is een confederatie van NGO’s die streeft naar een meer inclusieve maatschappij waarin mensen met en zonder handicap gelijk kunnen participeren. Onze concrete doelstellingen zijn het bestrijden van blindheid, het verbeteren van de levenskwaliteit en het verdedigen van de rechten van mensen met een handicap in onze partnerlanden.

nieuws