• Mundo Lab
Mundo j

MIJARC

We zijn een Europees coördinatienetwerk voor landelijke en christelijke jongerenorganisaties over het hele continent. Vandaag vertegenwoordigen we meer dan 150.000 jongeren uit plattelandsgebieden in 14 Europese landen. De organisaties en bewegingen die deel uitmaken van ons netwerk zijn actief op lokaal niveau of nationaal niveau en ze worden geleid door, voor en met jongeren. We promoten duurzame landbouw, plattelands- en internationale ontwikkeling, Europees burgerschap, jeugdbeleid, gendergelijkheid, milieubescherming, interculturaliteit en mensenrechten. Gezien de christelijke waarden streven we ernaar om deze kwesties en doelen te implementeren en te vergroten door interculturele uitwisselingen, kampen, seminars en niet-formele leermogelijkheden op een duurzame en cultureel gevoelige manier mogelijk te maken. Gebruikmakend van onze methodologie van ‘zien-oordelen-handelen' (see-judge-act), moedigen we de deelname van jongeren aan om het Europa van morgen op te bouwen.

delen
facebook twitter mail

nieuws