• Mundo Lab
Mundo j

Missing Children Europe / MCE

250.000 kinderen worden vermist in Europa elk jaar, 1 kind per 2 minuten. Missing Children Europe en haar 31 actieve leden proberen dit te voorkomen en de vermiste kinderen en hun families in 27 landen in Europa te beschermen en te ondersteunen . Weglopers, kinderontvoeringen en vermiste niet-begeleide migrantenkinderen zijn tot 85% van de vermiste kinderen gevallen in de EU, maar de antwoorden tot het bewustzijn en de bescherming van het kind van deze kwetsbare categorieën van vermiste kinderen en hun families vragen nog steeds veel steun. Uit de gegevens van de speciale Europese hotline voor vermiste kinderen actief in 32 landen blijkt ook dat meer dan 19% van de gevallen een grensoverschrijdend element heeft. De kwestie van de vermiste kinderen is niet beperkt tot de nationale grenzen en vereist daarom steun van de Europese structuren en het Europese beleid om de echte problemen rond waarom kinderen zijn vermist effectief aan te pakken . Dit is de rol van Missing Children Europe. Onze missie is om kinderen tegen schadelijke situatie die kan leiden tot, of het gevolg zijn van vermissing, te beschermen. Wij doen dit door de ontwikkeling van effectieve grensoverschrijdende oplossingen te ondersteunen, de bewustwording over deze kwesties aan te sporen, het ontwikkelen van effectieve netwerken en de samenwerking te bevorderen en de uitvoering van de ondersteunende wetgeving aan te zetten voor het beste belang van het kind.

nieuws