• Mundo Lab
Mundo j

SIGNIS AISBL (World Catholic Association for Communication)

SIGNIS, de Katholieke Wereldvereniging voor Communicatie, is een niet-gouvernementele organisatie met leden uit meer dan 100 landen die zich inzetten voor een Cultuur van Vrede in film, radio, TV, Internet en alle vormen van media. De activiteiten van SIGNIS bestrijken alle domeinen van de audiovisuele creatie: het promoten van films of televisieprogramma's (het heeft jury's op de belangrijke internationale film- en tv-festivals: Cannes, Berlijn, Venetië, Mar del Plata...), het creëren, produceren en distribueren van radio, tv en videoprogramma's, het bouwen van omroepstudio's, het leveren van apparatuur, het aanbieden van internetdiensten per satelliet, het opleiden van professionals, het stimuleren van het gebruik van nieuwe media, het bevorderen van media-educatie. Het primaire doel van al deze activiteiten is het promoten van een Cultuur van Vrede via de media. Aangezien het opbouwen van vrede in de wereld van vandaag noodzakelijkerwijs de media omvat, hebben SIGNIS en haar leden zich ertoe verbonden de macht van de media te benutten om vrede te bevorderen: • Via media-educatie: door de capaciteit van het publiek, en in het bijzonder jongeren, te helpen ontwikkelen om een actieve houding, een kritische afstand en een vrijheid te verwerven om geïnformeerde oordelen over de media te nemen; • Door belangenbehartiging: door de onafhankelijkheid van de media in conflictsituaties en degenen die werken aan vrijheid van meningsuiting en mensenrechten te ondersteunen; • Door ruimte te bieden voor interreligieuze en interculturele dialoog en democratisch debat; • Door rechtvaardige en waarheidsgetrouwe weergaven van verschillende groepen in de samenleving te bevorderen en de mogelijkheid voor iedereen te openen om volledig deel te nemen aan het communicatieproces, vooral de armste mensen en landen; • Door te werken aan de ontwikkeling van het vermogen van de media om individuen, groepen en mensen met elkaar in communicatie te brengen. • Door het organiseren, ondersteunen en promoten van evenementen die een Cultuur van Vrede aanmoedigen. ONZE MISSIE De missie van SIGNIS is: Om in contact te komen met mediaprofessionals en katholieke communicators te ondersteunen Om onze culturen te helpen transformeren in het licht van het evangelie Door menselijke waardigheid, gerechtigheid en verzoening te bevorderen. Contacteer ons op: sg@signis.net www.signis.net Instagram: @SIGNIS Facebook: @signisworld Twitter: @SIGNIS

delen
facebook twitter mail

nieuws