• Mundo Lab
Mundo j

Ecologisch gebouw beheren


Gebouwen met zeer hoge energie- en milieuprestaties optrekken en beheren

De gebouwen worden op milieuvriendelijke wijze gerenoveerd en beheerd om het energie- en waterverbruik, de afvalproductie, het autogebruik en het gebruik van schadelijke materialen tot een minimum te beperken. Wij stellen alles in het werk om onze milieu-impact te beperken, en hebben actieplannen opgesteld om op het vlak van duurzaamheid steeds beter te presteren.

Om haar diensten te verbeteren is Mundo-Lab, het moederbedrijf van de Mundo-centra, van plan om het centrum Mundo Troon te verplaatsen naar een gerenoveerd gebouw, dat in of nabij de wijk Luxemburg/Troon zal liggen. 

PROFESSIONELE WERKPLEKKEN Bienden

Uw eigen privé, comfortabele en efficiënte werkruimte, afgestemd op uw behoeften

Mundo Trône is een aangename en efficiënt functionerende werkplek. De hier gehuisveste verenigingen kunnen  zich daardoor optimaal op hun eigen activiteiten concentreren, wat ook hun bestaanszekerheid ten goede komt.

RUIMTE EN APPARATUUR DELEN

Kwalitatieve diensten en gedeeld materiaal voorzien

Mundo Matongé biedt je een reeks gedeelde faciliteiten, waaronder vergaderzalen, een restaurant, een terras, telefooncellen en fietsenstallingen. We bieden ook een reeks gedeelde diensten aan, zoals schoonmaak, telefoon, receptie en post, evenals het lenen en huren van professionele apparatuur.

Stimuleer synergie tussen organisatie

Synergieën en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen bevorderen

Omdat ze onder hetzelfde dak wonen en samen o.a. de cafetaria gebruiken, gaan verenigingen makkelijker uitwisselen en samenwerken. Via de website van Mundo Trône en andere gemeenschappelijke communicatiekanalen komen ze alles te weten over elkaars activiteiten en wat er verder nog in de sector gaande is.